r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZWÓJ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

300 000,00 zł

OPIS:

Zadanie realizowane przez MZGK Sp. z o.o. za kwotę 300 000 zł, która przekazana została  Spółce przez Miasto Dęblin na realizację inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Wiślana – Żwica (ul. J. Matejki i M. Reja) oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Norwida

Powrót