r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

Modernizacja Stadionu Miejskiego

WYKONAWCA:            

Dostawa i montaż wyposażenia budynku

Wykonawca: MC meble s.c. z Dęblina,

Montaż piłkochwytu

Wykonawca: H.P.U. KO-AGRO Janusz Szlendak z Kośmina,

Wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych

Wykonawca: Poltor Sp. z o.o. z Dęblina,

Montaż aluminiowej bramki do piłki nożnej

Wykonawca: POLSPORT Sp. z o.o. z Góry Kalwarii.

WARTOŚĆ ROBÓT:

116 395,25 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w sierpniu 2016 r., polegające na budowie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie miejskim wraz z wyposażeniem. W 2017 r. zrealizowano budowę budynku, wykonanie instalacji  wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej oraz przyłączy. W 2018 r. zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia, piłkochwytu oraz bramki do piłki nożnej, wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kruszywa wraz z oznakowaniem, o łącznej pow. 154 m2 oraz dojścia do budynku z kostki brukowej betonowej, a także montaż klapy zwrotnej na przyłączu kanalizacyjnym do budynku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017, w kwocie 344 400 zł.

Powrót