r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DĘBLINIE

Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

WYKONAWCA:            

Roboty inwestycyjne - P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

383 974,76 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmujące wymianę instalacji elektrycznej, wewnętrznej instalacji wod-kan oraz c.o., remont podłóg, malowanie ścian, wymianę stolarki wewnętrznej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, w kwocie 367 582,00 zł.

Powrót