r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE ETAP I – TERMOMODERNIZACJA

termomodernizacja

WYKONAWCA:            

Konsorcjum firm: P.P. KOMES Stanisław Piekarczyk z m. Niemce,

P.U.-H. „PIKREM” Piotr Kańczugowski z Lublina, Red Alert Paweł Borzęcki z Lublina

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

2 247 304,73 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na dociepleniu i remoncie obiektów użyteczności publicznej w Dęblinie.  I etap inwestycji, obejmujący termomodernizację 4 budynków z zasobu Miasta Dęblin, tj. Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Urząd Miasta. Realizacja w latach 2018 – 2020. Szacunkowa wartość prac to 12 520 623,66 zł.

W 2018 r. prowadzone były prace inwestycyjne w budynkach SP nr 2 oraz ZSO. Termomodernizacja budynku SP nr 2 została zakończona i odebrana w lutym 2019 r. Prace w ZSO przewidziane są do końca sierpnia 2019 r. W 2019 r. rozpoczną się roboty w dwóch kolejnych budynkach.

Na realizację I etapu inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości  7 213 549,74 zł.

Powrót