r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG W OSIEDLU JAGIELLOŃSKIE

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne  - Konsorcjum firm: Firma Handlowo Usługowa ,,BRUK – BUD” Piotr Skoczek z Celestynowa, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o z Celestynowa.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

4 737 165,43 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie. Etap I inwestycji, stanowiący dokończenie zadania z 2017 r., obejmował kompleksową przebudowę 3 dróg gminnych w os. Jagiellońskie w Dęblinie, tj. ul. Frycza Modrzewskiego - odc. dł. 354 m, ul. Jana Długosza - odc. dł. 558 m, odc. ul. Wł. Jagiełły - odc. dł. 526 m oraz place nawrotowe, wykonanie chodników ww. ulicach, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód deszczowych, montaż słupów z oprawami zasilanymi solarnie – oświetlenie przejść dla pieszych.

Inwestycja w 2017 r. została dofinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019 (edycja 2017) w kwocie 773 501,00 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2018.

W roku 2018 realizowane były etapy IIa i IIb inwestycji, polegające na:

a) Przebudowie ul. Księcia Witolda – dł. 330 m wraz z chodnikami i zjazdami na posesje, ścieżką rowerową, zatoką postojową, placem nawrotowym i systemem odwodnienia. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

w kwocie 988 813,37 zł. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2018 r.

b) Przebudowie ul. Zyndrama z Maszkowic dł. 199 m i odc. Królowej Jadwigi dł. 197 m wraz z chodnikami, zjazdami na posesje, placami nawrotowymi i systemem odwodnienia., a także budowie odc. ul. Jagiellończyka o dł. 77 m wraz z zatoką postojową.

Powrót