r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

44 248,39 zł

OPIS:

Zadanie obejmowało przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego. W 2019 r. przejętych zostało 9 odc. przewodu o łącznej długości 110 mb.,  za kwotę: 44 248,39 zł.

Powrót