r. Imieniny:
logo

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I BUDOWĘ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE DĘBLIN

Ulica

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne

Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia.

Opracowanie przedmiotu zamówienia do przetargu

Wykonawca: Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. z Warszawy.

WARTOŚĆ ROBÓT:

71 739,41  zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w oś. Jagiellońskie w Dęblinie (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż szafek oświetlenia drogowego, ułożenie linii kablowych zasilających nN oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami  -167 szt.) oraz modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalacja 1815 opraw LED).

W roku 2018 zrealizowano budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie. W 2019 r. wyłoniony w postępowaniu przetargowym został wykonawca wymiany oświetlenia w mieście. Zadanie to rzeczowo realizowane jest w 2020 r.

Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w wysokości 3 602 787,69 zł.

Powrót