r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE ETAP I – TERMOMODERNIZACJA

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap I – termomodernizacja

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne – Szkoła Podstawowa nr 2 i Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wykonawca: Konsorcjum firm: P.P. KOMES Stanisław Piekarczyk z m. Niemce, P.U.-H. „PIKREM” Piotr Kańczugowski z Lublina, Red Alert Paweł Borzęcki z Lublina.

Prace inwestycyjne – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wykonawca: Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS Sp. j. Jarosław Gołda Wojciech Mąka ze Starachowic.

Prace inwestycyjne – Urząd Miasta Dęblin

Wykonawca: P.W. „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

4 214 908,33 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na dociepleniu i remoncie obiektów użyteczności publicznej w Dęblinie, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Urzędu Miasta Dęblin.

W 2019 r. kończone były prace inwestycyjne w budynku SP nr 2 oraz kontynuowane były roboty w  ZSO. Termomodernizacja budynku SP nr 2 została zakończona i odebrana w lutym, natomiast ZSO – we wrześniu 2019 r. Dodatkowo, w budynku SP nr 2 zamontowano  demineralizator wody grzewczej, kraty zabezpieczające urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej oraz detektor gazu. W budynku ZSO natomiast od strony zachodniej budynku dodatkowo wykonano schody zewnętrzne stalowe z balustradą, przyłącze centralnego ogrzewania do budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przebudową istniejącej instalacji c.o., a także kraty zabezpieczające urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej.

We wrześniu i październiku 2019 r. zawarte zostały umowy na dwa kolejne obiekty – SPZOZ i UM.

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości  5 648 290,75 zł.

Powrót