r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG W OSIEDLU JAGIELLOŃSKIE

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne – dokończenie II Etapu inwestycji (ul. Zyndrama z Maszkowic i odc. ul. Królowej Jadwigi), dokończenie ul. K. Jagiellończyka (etap IIb)

Wykonawca: „POLTOR” Sp. z o.o. z Dęblina.

Prace inwestycyjne – etap III (odc. ul. Królowej Jadwigi, ul. Zawiszy Czarnego

i ul. Władysława Warneńczyka)

Wykonawca: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

2 219 901,95 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie. W roku 2019 realizowane były następujące działania:

  1. Dokończenie II Etapu inwestycji, obejmującego:
    • Przebudowę ul. Zyndrama z Maszkowic (odc. dł. 199 m wykonany z kostki brukowej betonowej) oraz odc. ul. Królowej Jadwigi (odc. dł. 197 m wykonany z kostki brukowej betonowej) wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym.
    • Przebudowę odc. ul. K. Jagiellończyka o długości 77 mb wraz z zatoką postojową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i oznakowaniem ulicznym.
  2. Rozpoczęcie realizacji III Etapu inwestycji, który polega na przebudowie odc. ul. Królowej Jadwigi,  przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, o łącznej długości 883 mb, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. Planowane zakończenie III etapu inwestycji to 15.06.2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 645 257,00 zł.

 

W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków na przebudowę i budowę dróg w oś. Jagiellońskie - Etap IV i Etap V,  w sierpniowym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Przygotowywana inwestycja obejmuje ul. Królewską, pozostałe odc. ul. Wł. Jagiełły oraz ul. K. Jagiellończyka, Zygmunta Starego i ul. Królowej Bony i jest planowana do realizacji na lata 2020 – 2021.

Powrót