r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZWÓJ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

300 000 zł

OPIS:

 Zadanie realizowane przez MZGK Sp. z o.o. za kwotę 300 000 zł, która przekazana została  Spółce przez Miasto Dęblin na realizację zadań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021", w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stężyckiej i kanalizacji sanitarnej w odc. ul. Warszawskiej.

Powrót