r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN ETAP II

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

4 799 000 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmujące:

  • Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
  • Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

Inwestycja, o łącznej wartości 59 926 691,54 zł, realizowana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w latach 2017 – 2021. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przyznane dofinansowanie to kwota 28 661 440,71 zł. Wkład własny zadania w wysokości 20 731 000,00 zł pokrywa Miasto Dęblin.

W 2020 r. realizowane były prace obejmujące przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości 30 196 353,20 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane w październiku 2020 r. Prowadzone były także roboty w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w os. Michalinów, o wartości 17 835 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2021 r.

W 2020 r. Miasto Dęblin objęło udziały MZGK Sp. z o.o. za kwotę 4 799 000 zł.

Powrót