r. Imieniny:
logo

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. BALONNA

Droga

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne – Wykonawca: BC Polska z Dęblina.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Projekty, Nadzory, Pomiary, Instalacje Elektryczne Jarosław Szczerbetka z Puław.

WARTOŚĆ ROBÓT:

93 308,71 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie oświetlenia drogowego w ul. Balonna w ilości 15 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. W 2019 r. zawarta została umowa na I etap inwestycji obejmujący 4 słupy od strony ul. Spacerowej, w 2020 r. zlecony został II etap inwestycji, polegający na budowie 11 słupów od strony torów kolejowych. Zadanie zostało wykonane i odebrane w listopadzie 2020 r.

Powrót