r. Imieniny:
logo

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I BUDOWĘ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE DĘBLIN

Instalacja oświetlenia

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne

Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia.

Nadzór inwestorski

Wykonawca: Projekty, Nadzory, Pomiary, Instalacje Elektryczne Jarosław Szczerbetka z Puław

WARTOŚĆ ROBÓT:

3 433 080  zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w oś. Jagiellońskie w Dęblinie (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż szafek oświetlenia drogowego, ułożenie linii kablowych zasilających nN oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami  -167 szt.) oraz modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalacja 1850 opraw LED).

W roku 2018 zrealizowano budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie. Od roku 2019 r. realizowana była wymiana oświetlenia w mieście. W 2020 r. wykonano również system pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta, w postaci 5 tablic informacyjnych i 7 czujników zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej (łącznie 12 punktów pomiarowych).

W ramach robót dodatkowych poniesiono koszty: wymiany szafki oświetleniowej przy ul. Kowalskiego i 3 opraw nieujętych w inwentaryzacji, przesunięcia słupa oświetleniowego przy ul. Wiatracznej, montażu 8 słupów oświetleniowych w os. Wiślana – Żwica i wymiany uszkodzonego kabla w os. Lotnisko, wykonania przyłączy elektrycznych do tablic informacyjnych, demontażu starych witaczy, opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych PGE i opłat administracyjnych.

 

Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w wysokości 3 602 787,69 zł.

Powrót