r. Imieniny:
logo

STWORZENIE LEPSZYCH WARUNKÓW ROZWOJU DLA DZIECI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POPRZEZ ODBUDOWĘ ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO SOSW

Budynek w środku

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne

Wykonawca: SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z Ułęża.

Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem placu zabaw

Wykonawca: Zakład Usług Administracyjno - Budowlanych Karol Liberski ze Zwolenia.

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia

Wykonawca: P. H.-P.  AKMA z Niedomic.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: INVESTPROJECT LUBLIN S.A. z Lublina.

WARTOŚĆ ROBÓT:

1 257 498,31 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmujące rozbiórkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, z przeznaczeniem na przedszkole specjalne, w tym m.in.:

  • prace inwestycyjne polegające na budowie budynku przedszkola, które rozpoczęły się w roku 2019, a zakończyły w czerwcu 2020 r.
  • prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw – zakończone w sierpniu 2020 r.
  • zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników – wykonane w sierpniu 2020 r.

 

W ramach robót dodatkowych zrealizowano: odcinek ogrodzenia panelowego długości 18 mb,  dodatkowy odcinek chodnika, stanowiącego dojście do wejścia ewakuacyjnego do budynku wraz z obrzeżem, a także wykonano ok. 60 mb przyłącza teletechnicznego. Poniesiono również opłaty za dopuszczenie budynku do użytkowania (ppoż, sanepid). Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w wysokości
1 313 195,32 zł.

Powrót