r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE ETAP II – TERMOMODERNIZACJA

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap II – termomodernizacja

WYKONAWCA:            

 Prace inwestycyjne

Wykonawca: P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina.

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

782 922,93 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmowało termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury, m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropodachu, przebudowę instalacji odgromowej, budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej, przebudowę instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019, a zakończona została w październiku 2020 r.

W ramach robót dodatkowych wykonano: montaż 3 lamp elewacyjnych, przeróbkę instalacji c.o., montaż drabiny na dach budynku oraz aluminiowych drzwi wejściowych, a także rozbiórkę wiaty przy budynku wraz z usunięciem i wywiezieniem gruzu z posesji oraz robotami ziemnymi.

 

Powrót