r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE ETAP I – TERMOMODERNIZACJA

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap I – termomodernizacja

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne – budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wykonawca: Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS Sp. j. Jarosław Gołda Wojciech Mąka ze Starachowic.

Miasto Dęblin odstąpiło od umowy z winy wykonawcy.

Wykonawca: Konsorcjum firm: SKADAR Arkadiusz Skawiński i „SKADAR” P.U.-H. Dariusz Skawiński z Radomia.

Prace inwestycyjne – budynek Urzędu Miasta Dęblin

Wykonawca: P.W. „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

4 216 794 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na dociepleniu i remoncie obiektów użyteczności publicznej w Dęblinie, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Urzędu Miasta Dęblin. Termomodernizacja budynku SP nr 2 i ZSO została zakończona i odebrana w roku 2019 r.

W 2020 r. prowadzone były prace w budynku Urzędu Miasta oraz SPZOZ. Ze względu na zaprzestanie prowadzenia robót przez wykonawcę w budynku SPZOZ, Miasto Dęblin odstąpiło od umowy z jego winy i w drodze kolejnego postępowania przetargowego wyłoniona została firma, która dokończyła inwestycję.

Termomodernizacja budynku UM została zakończona we wrześniu 2020 r., natomiast prace w SPZOZ-ie zakończyły się w styczniu 2021 roku.

W ramach robót dodatkowych, w budynku SPZOZ poniesione zostały koszty  montażu drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia kotłowni, przestawienia słupa oświetleniowego, utwardzenia terenu pod pochylnią dla niepełnosprawnych oraz dostawy stopnic granitowych.

W budynku UM zamontowano drzwi ppoż. do pomieszczenia kotłowni oraz odnowiono w nim ściany i sufit, w 6 skrzydłach okiennych zamontowano folię antywłamaniową, wykonano wewnętrzną linię zasilającą budynek oraz zmodernizowano wewnętrzną rozdzielnię elektryczną.

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości  6 076 916,98 zł.

Powrót