r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG W OSIEDLU JAGIELLOŃSKIE

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne – Wykonawca: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk i Zakład Projektowo – Usługowy ZNAK Wawrzak ze Zwolenia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – etap IV i V

Wykonawca: ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek z Lublina.

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

3 430 510,50 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie. W roku 2020 realizowane były następujące działania:

a) Dokończenie III Etapu inwestycji, polegającego na przebudowie odc. ul. Królowej Jadwigi,  przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, o łącznej długości 883 mb, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz

z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu 2020 r.

Zadanie zostało w 2019 r. dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 645 257,00 zł.

b) Rozpoczęcie realizacji IV i V Etapu inwestycji, który obejmuje:

ETAP IV: przebudowę ul. Jagiellończyka – odc. dł. 575,95 m, ul. Jagiełły  - odc. dł. 219,12 m oraz ul. Królewskiej (odc. 1) – odc. dł. 157,14 m,

ETAP V: przebudowę ul. Królowej Bony – odc.  dł. 186,28 m i ul. Królewskiej (odc. 2) – odc. dł. 96,23 m oraz budowę ul. Zygmunta Starego – odc. dł. 111,96 m.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 635 359 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 352 418,77 zł.

 

W ramach robót dodatkowych wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi, skruszono materiał pochodzący z rozbiórki do dalszego wykorzystania na drogach gminnych, przebudowano układ hydrantowy i odc. gazociągu w ul. Królowej Bony oraz zamontowano tablice informacyjno – promocyjne.

Powrót