r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZWÓJ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

170 000,00 zł

OPIS:

Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, zgodnie z zatwierdzonym "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021".

W roku 2021 zrealizowano zadania:

- dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej do ul. Śląskiej.

Na powyższy cel Miasto Dęblin przekazało MZGK Sp. z o.o. kwotę 170 000,00 zł.

Powrót