r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OS. STAWY

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne: Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J. z Ciepielowa.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego: INWESTPROJEKT S.A.  z Lublina.

WARTOŚĆ ROBÓT:

122 129,19 zł

OPIS:

Zadanie polegało na przebudowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125 mm i długości ok. 231 m oraz o średnicy 63 mm i długości ok. 24 m. Obejmowało także wykonanie infrastruktury technicznej m.in. hydrantów p.poż. z zasuwami i zasuwami sieciowymi.

Powrót