r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE ETAP I – TERMOMODERNIZACJA

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap I – termomodernizacja

WYKONAWCA:            

Wykonawca: Konsorcjum firm: SKADAR Arkadiusz Skawiński i P.U.H SKADAR Dariusz Skawiński z Radomia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

113 078,07 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmujące termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:

 

 • Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 1-go Maja nr 3,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” nr 6,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek nr 14,
 • Urzędu Miasta Dęblin., ul. Rynek  nr 12.

W powyższych budynkach  prowadzone były następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;
 • docieplenie dachów i stropodachów;
 • przebudowa instalacji odgromowej;
 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa instalacji solarnej;
 • przebudowa instalacji c.o.;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż klimatyzacji;
 • montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.

 

W roku 2021 realizowane były ostatnie prace w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

W roku 2021 zadanie zostało zakończone.

 

Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w kwocie 6 076 916,98 zł. Wartość całego projektu to  10 739 395,16 zł.

Powrót