r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

09.07.2020
logo stowarzyszenia Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 3 lipca 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 17 lipca 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.
Zmiany w szczególności dotyczą podziału środków finansowych powstałych z przeliczenia budżetu LGD z waluty PLN na EUR pomiędzy przedsięwzięcia określone w LSR:
            1.1.1 Rozwój istniejących firm  w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz  uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu – limit dostępnych środków 218302,47 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR stanowi kwotę 873209,88 zł
            1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma – limit dostępnych środków 136097,16 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR  stanowi kwotę 544388,64 zł 
            2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele   rekreacyjne i kulturalne – limit dostępnych środków 134651,37 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR  stanowi kwotę 538605,48 zł
            2.3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne – limit dostępnych środków 17249,83 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR   stanowi kwotę 68999,32 zł.
 
Budżet LGD wzrósł z tytułu:
- drugiego bonusu w kwocie 690.000 zł 
- przeliczenia budżetu  LGD z waluty PLN na EUR
 
Łączna kwota 2 bonusów   -    1.380.000 zł
 
W wyniku zrealizowanych 2 przedsięwzięć powstały oszczędności:
1.2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych 1102,87 Euro
2.4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru 1823,31 Euro.
  W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR. Będziemy wdzięczni.
    • Formularz aktualizacji 
    • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 
 
Powrót