r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

17.09.2020
Logo Informujemy, iż Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 16 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.
 
Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 25 września 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com.
 
Zmiany w szczególności dotyczą zwiększenia limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy z 5% do 10% wysokości środków określonych w umowie ramowej.
 
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.
 
Powrót