r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

18.06.2021
logo Lepsza Przyszłość Ziemie ryckiej Uchwałą Nr 2/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 30 kwietnia 2021 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zatem po przeprowadzonych konsultacjach ponownie przedkładamy propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski i uwagi mogą Państwo zgłaszać do dnia 18 czerwca 2021 r. Zatwierdzenie zmian LSR nastąpi podczas obrad Walnego Zebrania Członków w trybie obiegowym.

Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 18 czerwca 2021 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Załączniki: 

Ikona docFormularz aktualizacji , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [86.00 KB]

Ikona docStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.86 MB]

Ikona docOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [92.00 KB]

Źródło: http://www.lokalnagrupadzialania.pl/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-7/

 

Powrót