r. Imieniny:
logo

REALIZACJA OPERACJI WŁASNEJ

23.01.2018
Realizacja operacji własnej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w ramach operacji własnej realizować będzie działania:

  1. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
  2. Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
  3. Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
  4. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Do realizacji powyższych zadań zapraszamy chętnych przedsiębiorców oraz mieszkańców z obszaru gmin: miejskiej Dęblin, miejsko-wiejskiej Ryki, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór do udziału w bezpłatnych działaniach w zakresie operacji własnej.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Stowarzyszenia w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub pod Nr Tel. 818652095.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w realizacji zadań podanych powyżej zachęcamy do wypełnienia ankiety. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały osoby z grupy defaworyzowane tj. osoby w wieku 50+ oraz 60+ a także osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako absolwent bez doświadczenia, młoda matka, osoby między 18 a 26 rokiem życia, osoby w wieku 50+.

 

Deklaracja uczestnictwa do pobrania poniżej. Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. w siedzibie Biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.

Załącznikiem do deklaracji powinien być dokument potwierdzający spełnienie kryterium miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie  przynależności do jednej z grup defaworyzowanych.

 

Deklaracja uczestnictwa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [90.53 KB]

Powrót