r. Imieniny:
logo

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU RYCKIEGO

25.08.2015
SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU RYCKIEGO W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy realizowanych projektów za naszym pośrednictwem.

Jeśli masz ciekawy pomysł, chcesz mieć  wpływ na kierunki rozwoju swojej gminy, chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej przyłącz się do nas, przyjdź na konsultacje społeczne, wypełnij ankietę, fiszkę projektową i złóż  je w swojej gminie lub siedzibie LGD.
 

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

 Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych  lub siedzibach samorządów:

1)       Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl, lgdryki@gmail.com

2)       Powiat Rycki, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, starostwo@ryki.powiat.pl, www.powiat.ryki.pl

3)       Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29,ryki@ryki.pl, www.ryki.pl

4)       Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12, poczta@um.deblin.pl; www.deblin.pl/gospodarka/lgd

5)       Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1, sekretariat@stezyca.eurzad.eu; www.gmina_stezyca.pl

6)       Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67, gmina@kloczew.pl; www.kloczew.pl

7)       Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A, sekretariat@nowodwor.eurzad.eu;

nowodwor.eurzad.eu/nawigacja_p_80/konsultacje_spoleczne_p_80.html

8)       Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168, gmina@ulez.eurzad.eu; www.ulez.eurzad.eu zakładka konsultacje społeczne

Pomysły, wnioski można składać do skrzynek konsultacyjnych w Gminach Członkowskich, wymienionych wyżej  i siedzibie Stowarzyszenia. Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek od godz.11.30- 16.00 oraz czwartek od godz. 7.30-12.00 siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyczółkowskiego 10A.  

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w konsultacjach społecznych.

 

                                                                                        

 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał informacyjny współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powrót