r. Imieniny:
logo

OTWARTE KONSULTACJE SPOŁECZNE - SPACER BADAWCZY OBSZARU LGD WZDŁUŻ RZEKI WIEPRZ NA ODCINKU DRĄŻGÓW – DĘBLIN

21.10.2015
Otwarte konsultacje społeczne - spacer badawczy obszaru LGD wzdłuż rzeki Wieprz na odcinku Drążgów – Dęblin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na spacer badawczy obszaru LGD wzdłuż rzeki Wieprz na odcinku Drążgów – Dęblin

Mogą wziąć  w nim udział przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i  mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki.

Spacer badawczy ma na celu dokonanie w terenie przeglądu miejsc w najbliższym sąsiedztwie rzeki Wieprz (na odcinku   od Drążgowa gm. Ułęż do Dęblina), które już są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do rozwoju turystyki kajakowej (miejsca wypoczynkowe, przystanie, pola namiotowe, kempingi itp.). Wnioski ze spaceru zostaną wykorzystane w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Planujemy: 

Wizytę dniu 9 listopada br., - obejmie  odcinek od Drążgowa do Dęblina. Spacer badawczy  rozpoczynamy o godz. 8.30  w miejscowości Ryki.

 

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych prosimy o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza, (który można pobrać ze strony internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl) do dnia 28 października 2015 r. i dostarczenie osobiście do biura LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki 

lub wysłanie za pośrednictwem poczty email lgdryki@ghmail.com,  lub faxem -  81 8652095 

 

 

Z  poważaniem:
Anna Wąsowska
Prezes Zarządu
Powrót