r. Imieniny:
logo

ANKIETA PLAN KOMUNIKACJI

04.11.2015
ANKIETA PLAN KOMUNIKACJI Szanowni Państwo, W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Poniższa ankieta jest anonimowa.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który to plan zostanie wdrożony na obszarze LGD w perspektywie 2014 – 2020 na terenie Miasta Dęblin, Miasta i Gminy Ryki, Gminy Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór.

 

Wypełnioną ankietę należy przesłać, dostarczyć do:

Pani Moniki Bąkały
Public Relations & Promocja Miasta Dęblin 
e-mail: mbakala@um.deblin.pl

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

Powrót