r. Imieniny:
logo

21 PAŹDZIERNIKA W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE GRUPY FOKUSOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

08.12.2015
21 października w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie grupy fokusowej składającej się  z władz samorządowych

 Celem spotkania było omówienie następujących zagadnień:

- określenie budżetu LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji wg których Rada Stowarzyszenia będzie oceniać wnioski i wybierać do realizacji w latach 2016-2022,
- ustalenie limitu środków finansowych na poszczególne działania określone w LSR,
- omówienie projektów współpracy. 

W trakcie spotkania dyskutowano nad realizacją projektów współpracy: pierwszy międzynarodowy ze Słowenią, drugi promocyjny polegający na zagęszczeniu infrastruktury turystycznej w Dolinie Wieprza ( po wcześniejszej inwentaryzacji zasobów). Trzeci projekt promocja obszaru LGD i województwa lubelskiego. W dalszej części spotkania przedstawiciele władz samorządowych dyskutowali nad podziałem  środków finansowych na nowy okres programowania. W wyniku dyskusji ustalona została kwota  na projekty grantowe w wysokości 400 tys. zł, na działalność gospodarczą 3,5 mln zł na projekty pozagrantowe resztę kwoty z budżetu. Dyskutowano nad doborem  lokalnych kryteriów wyboru. Ustalono termin Walnego Zebrania Członków na dzień 5 listopada godz. 15.30, podczas którego będą prowadzone konsultacje społeczne z Członkami Lokalnej Grupy Działania. 
 
Podczas spotkania dyskutowano o kryteriach wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju jakimi Zarząd Województwa Lubelskiego będzie oceniał i wybierał Strategie do finansowania.  
Powrót