r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE W DNIU 14.12.2015 R.

08.12.2015
Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 14.12.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 14.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne grupy dyskusyjnej.

Konsultacje odbędą się w dniu 14.12.2015 r. o godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Dyskusja nad określeniem celów
 4.  Dyskusja nad wyznaczeniem wskaźników  
 5. Dyskusja nad planem działania
 6. Dyskusja nad budżetem LSR
 7. Dyskusja nad kryteriami wyboru operacji
 8. Dyskusja nad narzędziami wymiany informacji pomiędzy LGD a mieszkańcami i podmiotami z obszaru LGD.
 9. Dyskusja nad typami i rodzajami projektów, tematami projektów grantowych.
 10. Dyskusja i wybór rodzaju infrastruktury realizowanej w ramach inicjatywy LEADER.
 11. Dyskusja nad zasadami ewaluacji i monitoringu.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.
Dokument strategiczny jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju, tworzona  jest oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Obszar działalności Lokalnej Grupy Działania swym zasięgiem obejmuje obszar całego powiatu ryckiego tj. gminy: miasto i gminę Ryki, miasto Dęblin, gminę Stężyca, gminę Kłoczew, gminę Nowodwór i gminę Ułęż.

Wszystkich chętnych do dyskusji zapraszamy.

 

   Z poważaniem
Anna Wąsowska
Powrót