r. Imieniny:
logo

„PRZEBUDOWA DRÓG W OS. JAGIELLOŃSKIE W DĘBLINIE – ETAP V”

27.01.2021
Flaga i godło Polski Zadanie pn.: „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie – etap V” dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

DOFINANSOWANIE z FDS: 687 037 zł

DOFINANSOWANIE z RFIL: 458 026,12 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 145 063,12 zł

 

 

 

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie – etap V” obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę odwodnienia i wykonanie oznakowania ulicznego w następujących ulicach: Królewskiej (odc. 2), Zygmunta Starego i Królowej Bony.

 

Cel projektu:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym użytkownikom dróg w os. Jagiellońskie przewidziano poprawę technicznych parametrów ww. ciągów komunikacyjnych.

 

Planowane efekty realizacji inwestycji:

W wyniku realizacji inwestycji powstaną:

 • w ul. Królewskiej (odc. 2) - nr 102977L:

 • jezdnia szer: 2 x 2,5 m,

 • chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szer. 2,0 m,

 • plac nawrotowy o wymiarach 13 x 12 m - nawrót z cofaniem,

 • w ul. Zygmunta Starego – bez numeru:

 • jezdnia szer.: 2 x 2,5 m,

 • chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szer. 2,0 m,

 • plac nawrotowy o wymiarach 12 x 11 m - nawrót z cofaniem,

 • ul. Królowej Bony (nr 102978L):

 • jezdnia szer.: 2 x 3,0 m,

 • chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szer. 2,0 m.

 

 

Umowa na realizację prac inwestycyjnych została zawarta 03.07.2020 r.

Planowany termin zakończenia: 30.04.2021 r.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Lider: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk,

Partner: Zakład Projektowo – Usługowy ZNAK Wawrzak Sp.j. ze Zwolenia.

 

 

Lp.

Elementy i rodzaje robót

Okres realizacji poszczególnych elementów
i rodzajów robót
(od mm-rrrr do mm-rrrr)

HARMONOGRAM PRAC

1

Przebudowa ul. Królowej Bony

od 10-2020 do 04-2021

2

Przebudowa ul. Zygmunta Starego

od 09-2020 do 04-2021

3

Przebudowa ul. Królewskiej (odc. 2)

od 11-2020 do 04-2021

4

Budowa kanalizacji deszczowej

od 09-2020 do 04-2021

 

 

 

 

 

Powrót