r. Imieniny:
logo

„PRZEBUDOWA DRÓG W OS. JAGIELLOŃSKIE W DĘBLINIE – ETAP IV”

27.01.2021
Flaga i godło polski Zadanie pn.: „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie – etap IV” dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 842 714,65 zł,
w tym koszty kwalifikowalne ponoszone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:  3 247 204,30 zł

DOFINANSOWANIE z FDS: 1 948 322 zł
DOFINANSOWANIE z RFIL: 1 894 392,65 zł

 

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie – etap IV” obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego w następujących ulicach: Królewskiej (odc. 1), W. Jagiełły (odc. 1) i K. Jagiellończyka.

 

Cel projektu:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym użytkownikom dróg w os. Jagiellońskie przewidziano poprawę technicznych parametrów ww. ciągów komunikacyjnych.

 

Planowane efekty realizacji inwestycji:

W wyniku realizacji inwestycji powstaną:

 • w ul. Królewskiej (odc. 1) - nr 102977L:

 • jezdnia szer: 2 x 3,0 m,

 • chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szer. 2,0 m,

 • zatoka postojowa równoległa o wymiarach 36 x 2,5 m; pojemność parkingowa - 6 samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,

 • w ul. Jagiełły (odc.1) - nr 102974L:

 • jezdnia szer.: 2 x 3,0 m,

 • chodnik prawostronny szer. 2,0 m (zgodnie z ustaleniami MPZP), oddzielony od jezdni pasem zieleni,

 • ul. Jagiellończyka (nr 102973L):

 • jezdnia szer.: 2 x 3,5 m,

 • lewostronny pas zieleni szer. 1,5 m,

 • lewostronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa szer. 2 m,

 • chodnik lewostronny szer. 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni, chodnik prawostronny - odcinkowo,

 • zatoka autobusowa o wymiarach 20 x 3 m, peron szer. 2 m.

 

 

Umowa na realizację prac inwestycyjnych została zawarta 03.07.2020 r.

Termin zakończenia: 30.09.2021 r.

 

 

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Lider: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk,

Partner: Zakład Projektowo – Usługowy ZNAK Wawrzak Sp.j. ze Zwolenia.

 

 

 

Lp.

Elementy i rodzaje robót

Okres realizacji poszczególnych elementów
i rodzajów robót
(od mm-rrrr do mm-rrrr)

HARMONOGRAM PRAC

Rok 2020

1

Przebudowa ul. K. Jagiellończyka

_

2

Przebudowa ul. W. Jagiełły (odc. 1)

od 11-2020 do 12-2020

3

Przebudowa ul. Królewskiej (odc. 1)

_

4

Budowa kanalizacji deszczowej

od 10-2020 do 11-2020

5

Przebudowa sieci gazowej - usunięcie kolizji

10-2020

Rok 2021 

1

Przebudowa ul. K. Jagiellończyka

od 05-2021 do 09-2021

2

Przebudowa ul. W. Jagiełły (odc. 1)

od 03-2021 do 09-2021

3

Przebudowa ul. Królewskiej (odc. 1)

od 03-2021 do 09-2021

4

Budowa kanalizacji deszczowej

od 03-2021 do 09-2021

5

Przebudowa sieci gazowej - usunięcie kolizji

od 03-2021 do 09-2021

Powrót