r. Imieniny:
logo

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4”

03.09.2021
Grafika ogólna Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4” dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

DOFINANSOWANIE: 2 470 000,02 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 470 000,02 zł

 

 

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4” obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze
  2. Docieplenie ścian oraz ścian fundamentowych, opaskę odwadniającą, remont daszków nad wejściami, kosze podokienne
  3. Docieplenie stropodachu
  4. Remont kominów i czapek
  5. Elementy wykończeniowe, obróbki blacharskie, czyszczenie i malowanie elementów stalowych
  6. Schody zewnętrzne, remont murków zewnętrznych
  7. Stolarkę budowlaną
  8. Instalację odgromową.

 

Umowa na realizację prac inwestycyjnych została zawarta dnia 08.06.2021 r.
Planowany termin zakończenia: 07.06.2022 r.

 

Wykonawca:
Damian Zawisza ZAW-BUD z Buska - Zdroju.

Powrót