r. Imieniny:
logo

UTWORZENIE PĘTLI ROWEROWYCH NA OBSZARZE OD KAZIMIERSKIEGO DO KOZŁOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO JAKO ZINTEGROWANEGO, INNOWACYJNEGO I SIECIOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego

Blisko 500 km znakowanych nowych pętli rowerowych, wiaty wypoczynkowe, stojaki na rowery, infrastruktura elektroniczna, paszporty turystyczne ... To wszystko jest przewidziane w ramach Projektu, który właśnie zaczynamy wdrażać.
 
Miło nam poinformować, że Miasto Dęblin w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień" w Nałęczowie oraz 13 samorządami realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 
Zarząd LGD zakłada, że efekty Projektu będą widoczne już w czerwcu 2012, a turyści w nowym sezonie turystycznym będą mieć do dyspozycji nowe atrakcje na obszarze 16 gmin znajdujących się w granicach 4 powiatów. Niżej prezentujemy podstawowe informacje o Projekcie.
 
Nazwa Projektu: „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego".
 
Wnioskodawca/Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień" z siedzibą w Nałęczowie
 
Partnerzy Projektu - Gminy: Baranów, Miasto Dęblin, Garbów, Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, Markuszów, g. Puławy, miasto Puławy, Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
 
Wartość całkowita: 1 926 101,05 zł
 
Dofinansowanie w ramach RPO WL: 1 348 270,72 zł
 
Łączny udział własny Partnerów: 577 830,33 zł (na wkład własny składają się środki wniesione przez wszystkich partnerów)
 
Planowane zakończenie rzeczowe realizacji: 12.10.2012 r.
 
Planowane zakończenie finansowe realizacji: 19.11.2012 r.
 
Cele Projektu:
Celem nadrzędnym Projektu jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny. Cel główny to: rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD "Zielony Pierścień" oraz obszarów sąsiadujących z nim.
 
Charakterystyka i zakres rzeczowy:
Projekt zakłada utworzenie sieciowego i zintegrowanego produktu turystycznego poprzez oznakowanie oraz wyposażenie w infrastrukturę turystyczną sieci szlaków rowerowych na obszarze 16 gmin z 4 powiatów. Sieć tych szlaków obejmować będzie w części istniejące i funkcjonujące już pętle rowerowe (wymagają one jednak ponownego oznakowania i wyposażenia w infrastrukturę turystyczną) oraz zupełnie nowe projektowane odcinki szlaków rowerowych.
Łączna długość szlaków rowerowych przewidzianych do oznakowania wynosi blisko 500 km. Na tę sieć składa się 60-cio kilometrowy odcinek nieoznakowanego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego Greenways Budapeszt - Kraków - Warszawa - Gdańsk biegnący od gminy Janowiec (poprzez gminy: Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Końskowola, miasto Puławy, Puławy /gminę/, Ryki) do miasta Dęblina oraz lokalne (tematyczne) pętle rowerowe łączące się ze sobą.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- wykonanie projektów szlaków na brakujących odcinkach;
- projekt wiat turystycznych dla rowerzystów;
- kompleksowe oznakowanie sieci szlaków rowerowych;
- ustawienie 43 tablic informacyjnych ze schematem szlaków;
- oznakowanie atrakcji turystycznych na trasie (1 kpl.);
- wykonanie i montaż 29 drewnianych wiat dla turystów wraz ze stołami i ławami;
- urządzenie 30 miejsc na grilla;
- montaż 37 koszy na śmieci;
- montaż 31 stojaków na rowery;
- zakup 3 kompletów części i narzędzi do rowerów w 3 punktach naprawy rowerów;
- zakup 2 kompletów środków opatrunkowych, leków i podstawowego sprzętu medycznego do 2 punktów aptecznych.
Elementem Projektu jest także infrastruktura elektroniczna: system zliczania turystów (pętla indukcyjna), montaż infokiosku,3 tablice meteorologiczne, 2 hot - spoty, monitoring oraz streaming video.
 
Ponadto w ramach promocji projektu i utworzonego produktu turystycznego powstanie:
1) polsko-angielski internetowy portal turystyczny z interaktywną mapą turystyczną, systemem rezerwacji miejsc noclegowych, wirtualnymi przewodnikami (typu streetview), aplikacją komputerową i komunikatami dla 120 wybranych obiektów (atrakcji) na terenie gmin partnerów wraz z zakupem 20 urządzeń GPS, video przewodnik;
2) zamontowane zostaną w siedzibach Partnerów tablice promujące Projekt (15 szt.), 
3) powstaną polsko-angielskie foldery z mapami szlaków rowerowych o nakładzie 12000 szt.; 
4) paszport turystyczny w formie papierowej publikacji dla turystów o nakładzie 12000 szt .; 
5) utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej w siedzibie LGD; 
6) zorganizowane zostanie impreza promocyjna.
 
Co realizacja projektu oznacza dla Dęblina ?
Projekt utworzenia pętli rowerowych ma za zadanie promować atrakcje przyrodnicze i kulturowe, popularyzować aktywne formy wypoczynku oraz ma na celu zwiększyć ruch turystyczny w mieście. 
Dzięki realizowanemu projektowi, na obszarze Miasta Dęblin zostanie oznakowana międzynarodowa trasa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bursztynowego Szlaku Greenways biegnąca z Budapesztu do Gdańska. Powstanie również lokalna pętla rowerowa, promująca te miejsca w Dęblinie, które warto zobaczyć i zwiedzić. Ogólnie w ramach projektu na obszarze miasta zostanie oznakowane ok. 20 km szlaków rowerowych. Dodatkowo w naszym mieście, przy wjazdach do Dęblina oraz głównych skrzyżowaniach pojawi się oznakowanie turystyczne, informujące o możliwości zwiedzania takich atrakcji turystycznych jak: zespół pałacowo-parkowy, Twierdza Dęblin (Brama Lubelska, Fort Mierzwiączka), zespół dworca kolejowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków), cmentarz wojenny „Balonna", pomnik przyrody - dąb Jagiełły „Grot"(laureat ogólnopolskiego konkursu „Drzewo Roku"), Muzeum Sił Powietrznych oraz Szkoła „Orląt".
 
Atrakcyjnym elementem projektu jest wybudowanie punktów wypoczynkowych dla rowerzystów, które zlokalizowane zostaną w trzech miejscach: przy MDK nad Wisłą, przy OSP Dęblin-Masów oraz przy Zespole Szkół Nr 3 (ul. Tysiąclecia). Wiaty rowerowe to doskonałe miejsce, aby odpocząć na szlaku, schronić się przed słońcem lub deszczem oraz zjeść posiłek. Każde takie miejsce wyposażone będzie w stojaki na rowery oraz miejsce na grill, a także tablice informacyjne ze schematem szlaków. Niektóre wiaty będą posiadały sprzęt do naprawy rowerów i apteczkę. Miejsca wypoczynkowe będą wyposażone w monitoring.

Miejsce wypoczynkowe dla rowerzystów na szlaku

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.zielonypierscien.pl, w zakładce: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Powrót