r. Imieniny:
logo

KOMPUTEROWY EKSPERT – PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W POWIATACH RYCKIM I PUŁAWSKIM

Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim

Od dnia 01.09.2008 roku Miasto Dęblin rozpoczyna realizację projektu pt. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
Wartość projektu wynosi 207 100,00 zł.
 
Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 
Celem projektu jest przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 70 pracujących mieszkańców powiatów ryckiego i puławskiego będących w momencie przystąpienia do projektu w wieku powyżej 50 lat, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera.
 
Szkolenia będą prowadzone w dwóch Modułach:
 
Moduł I – szkolenia podstawowe przeznaczone dla osób, które nie pracowały dotychczas z komputerem bądź posiadają niewielkie umiejętności w tej dziedzinie. Na tych szkoleniach uczestnicy poznają zasady pracy w środowisku Windows i edytorze tekstu Microsoft Word, nauczą się bezpiecznego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, praktycznego wykorzystywania zasobów Internetu w pracy biurowej.
 
Moduł II - szkolenia zaawansowane przeznaczone są dla osób, które pracują już z komputerem i chcą poszerzyć swoje umiejętności w tej dziedzinie. Zapoznają się między innymi z metodami profesjonalnego wykorzystania edytora tekstu Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych w Microsoft PowerPoint, wykorzystania internetu, podpisu elektronicznego itp.
 
Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleń zapoznają się z podstawową terminologię anglojęzyczną wykorzystywaną w pracy z komputerem, podstawami Prawa Pracy oraz zostaną objęci zajęciami aktywizacyjnymi zwiększającymi umiejętności interpersonalne na rynku pracy.
 
Szkolenia odbywały się w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00).
 
Osobom uczestniczącym w projekcie zapewnimy szkolenia na sprzęcie komputerowym wysokiej klasy, materiały szkoleniowe, promocyjne (pendrive, długopisy itp.), serwis kawowy (kawa, herbata ciasta) oraz gorący posiłek w trakcie każdego dnia szkoleniowego.
 
Termin rozpoczęcia szkoleń: październik 2008 roku.
 
Więcej informacji o projekcie oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12 (pok.12), tel. 81-883-00-11, e-mail: szkolenia@um.deblin.pl.
Powrót