r. Imieniny:
logo

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ! (CZ. II) – ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA TERENIE POWIATÓW RYCKIEGO I PUŁAWSKIEGO

Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) – Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego

Od stycznia 2009 roku Miasto Dęblin rozpoczyna realizację kolejnego projektu szkoleniowego pt. „Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) – Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu wynosi 700 150,00 zł.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 200 dorosłych, pracujących osób zatrudnionych lub zameldowanych na terenie powiatu ryckiego lub puławskiego, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy chcą uzupełnić, podwyższyć, nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie obsługi komputera, nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języka angielskiego oraz skutecznego i świadomego poruszania się po rynku pracy.

Szkolenia podzielone będą na następujące moduły:

Moduł I - Abecadło Komputerowe (47 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 40 osób (4 grupy po 10 osób). Tematyka szkolenia obejmuje podstawy obsługi komputera, w tym obsługę systemu operacyjnego Windows, edytora tekstu Microsoft Word, Internetu i poczty elektronicznej.

Moduł II - Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) (117 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 80 osób (8 grup po 10 osób). Jest to rozszerzony, kompletny kurs wykorzystania technik informatycznych w pracy i życiu codziennym, m.in. w zakresie: obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, edytora tekstu Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, bazy danych Microsoft Access, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej na przykładzie Microsoft PowerPoint, sieci informatycznych (internet, poczta elektroniczna, komunikatory itp.). Osoby, które ukończą kurs będą miały możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po zdaniu, którego otrzymają międzynarodowy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Dodatkowo wszyscy uczestnicy przejdą szkolenie z obsługi podpisu elektronicznego. Dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie obsługi podpisu elektronicznego zostanie udostępniony kurs w formie e-learningu.

Moduł III – Grafik Komputerowy (116 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 20 osób (2 grupy po 10 osób). Tematem szkolenia jest tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej, zarówno wektorowej (tworzenie znaków graficznych, wizytówek, ulotek, plakatów itp.) jak i bitmapowej (korekcja i retusz fotografii, malowanie, tworzenie fotomontaży itd.) w oparciu o programy Corel, Adobe Photoshop, a także tworzenie prezentacji multimedialnych (Microsoft PowerPoint). Dodatkowo wszyscy uczestnicy przejdą szkolenie z obsługi podpisu elektronicznego. Dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie obsługi podpisu elektronicznego zostanie udostępniony kurs w formie e-learningu.

Moduł IV – WebDesigner (110 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 10 osób (1 grupa). Tematyka szkolenia obejmuje tworzenie serwisów internetowych w oparciu o różne języki programowania m.in. XHTML, PHP, JavaScript, bazę danych MySQL. Dodatkowo wszyscy uczestnicy przejdą szkolenie z obsługi podpisu elektronicznego. Dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie obsługi podpisu elektronicznego zostanie udostępniony kurs w formie e-learningu.

Moduł V – Administrator Serwerami SUSE Linux (104 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 10 osób (1 grupa). Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu efektywnej administracji serwerami opartymi na systemie SUSE Linux (instalacja, użytkowanie i zarządzania systemem, zasady bezpieczeństwa itp.).

Moduł VI – Język Angielski (40 godz.)

W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 40 osób (4 grupy po 10 osób). Nauka języka angielskiego metodą Callana, gramatyka, pisma formalne, popularne zwroty, terminologia komputerowa, itp.

Moduł KS – Kompetencje Społeczne (9 godz.) jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników szkoleń i ma na celu nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, technik motywacyjnych, podstaw prawa pracy itp.

Szkolenia będą odbywały się w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00).

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewnimy szkolenia na sprzęcie komputerowym wysokiej klasy, materiały szkoleniowe, promocyjne (kubki, pendrive’y, długopisy itp.), serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) oraz gorący posiłek w trakcie każdego dnia szkoleniowego a także zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dęblina.

Termin rozpoczęcia szkoleń: luty 2009 roku.

Więcej informacji o projekcie oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12 (pok.12), tel. 081-883-00-11, e-mail: szkolenia@um.deblin.pl.

Powrót