r. Imieniny:
logo

BUDOWA OSIEDLOWYCH STREF SPORTOWO – REKREACYJNYCH W DĘBLINIE

Budowa osiedlowych stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie

Wraz z końcem letniej aury zakończyła się realizacja inwestycji pt.
 
„Budowa osiedlowych stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie”
 

Przypomnijmy, że projekt ten zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a konkretnie środkom z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa, na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Miastem Dęblin, 
a Województwem Lubelskim.

Łączna wartość projektu to 2 068 346,33 zł, natomiast dofinansowanie z UE to kwota 1 654 677,06 zł.

Wykonawcą inwestycji było wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 
z Dąbrowy Górniczej, które dnia 4 maja 2011 r. rozpoczęło roboty budowlane.

 

Zadanie obejmowało budowę czterech stref rekreacyjnych:

-      kompleksu sportowego Wiślana,

-      kompleksu sportowego Staszica,

-      kompleksu sportowego Lotnisko,

-      strefy rekreacyjnej na os. Mierzwiączka.

 

 

Przyjrzyjmy się efektom prac wykonanych na poszczególnych osiedlach:

  • Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Wiślana"

Wybudowane zostały:

-      boisko do piłki nożnej wykonane z nawierzchni naturalnej trawiastej o pow. 1 904,00m2,

-      boisko do mini koszykówki wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej 
o pow. 288,40 m2,

-      boisko do siatkówki wykonane z nawierzchni sztucznej trawiastej o pow. 180,00 m2,

-      boisko do tenisa ziemnego z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 
668,13 m2.

 

  • Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Staszica"

Kompleks zlokalizowano przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. W ramach projektu powstały:

-       bieżnia wykonana z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 1 718,84 m2,

-       skocznia w dal wykonana z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 74,02 m2,

-       boisko do piłki nożnej wykonane z nawierzchni naturalnej trawiastej o pow. 4 418,00 m2,

-       boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow.  968 m2,

-       boisko do tenisa ziemnego wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow.  668,13 m2.

  

  • Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Mierzwiączka"

Na osiedlu „Mierzwiączka" powstały następujące obiekty:

-       boisko do koszykówki i siatkówki wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 390,00 m2,

-       boisko do gry w tenisa stołowego wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 53,36 m2.

 

  • Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Lotnisko"

Na osiedlu „Lotnisko" inwestycja zlokalizowana jest przy Zespole Szkół nr 4.

Powstały tam:

-      boisko do piłki nożnej wykonane z nawierzchni syntetycznej trawiastej o pow. 1 012,00 m2,

-      boisko wielofunkcyjne z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 1 232,00 m2,

-      boisko do tenisa ziemnego wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 668,13 m2.

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony mienia zainstalowany został monitoring wizyjny.

Mamy nadzieję, że powstałe obiekty będą jak najdłużej służyły dęblińskiej młodzieży i przyczynią się do rozwoju kultury fizycznej, a tym samym umożliwią prowadzenie doskonałej promocji w zakresie rekreacyjno-sportowym i edukacyjnym miasta Dęblin, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania sportem w naszym mieście.

Powrót