r. Imieniny:
logo

PODNIESIENIE STANDARDU ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SP ZOZ W DĘBLINIE

Podniesienie standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Dęblinie

Celem inwestycji realizowanej przez Miasto Dęblin jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej dla mieszkańców miasta, rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń i redukcja czasu oczekiwania na usługi medyczne świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 
 
W ramach realizacji projektu przewidziano dostawę sprzętu medycznego oraz komputerowego, w tym:
  • aparatury do terapii elektrycznej, krioterapii, fizykoterapii, lasera,
  • transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych,
  • trzech zestawów komputerowych.
Wyposażając obiekt w sprzęt medyczny niezbędny do terapii oraz w sprzęt informatyczny umożliwiający właściwe ewidencjonowanie i monitorowanie usług, jak również dokumentowanie całego procesu leczenia pacjenta, Miasto Dęblin zapewnia skuteczniejsze zarządzanie pracą placówki czyniąc ją bardziej profesjonalną i nowoczesną. Realizacja przedsięwzięcia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności - zakupiony sprzęt przeznaczony jest do świadczenia najbardziej powszechnych usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki terapeutycznej.

Wdrożenie projektu, dzięki zmniejszeniu dysproporcji w dostępie do infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy mieszkańcami dużych miast, a ludnością zamieszkującą tereny miejskie do 20 tys. mieszkańców, wpłynie na polepszenie ogólnego stanu zdrowia mieszkańców gminy i powiatu, korzystających z usług SP ZOZ w Dęblinie.

Wartość projektu wynosi 71 555,70 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 53 666,77 zł, z budżetu państwa - 7 155,57 zł.
Powrót