r. Imieniny:
logo

UTWORZENIE DĘBLIŃSKIEGO CENTRUM INFORMACJI – KONTYNUACJA PROCESU BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W MIEŚCIE DĘBLIN

Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacji – kontynuacja procesu  budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin

Dęblińskie Centrum Informacji to miejsce świadczenia i realizacji powszechnie dostępnych usług związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, dostosowanych m.in. do potrzeb społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających miasto.
 
 
 
 
Dzięki wsparciu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
  • zakupiono meble, sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne do funkcjonowania Telecentrum,
  • uruchomiono 10 stanowisk komputerowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu,
  • zainstalowano sieć LAN, instalację alarmową, monitoring i uruchomiono telefon VoIP,
  • wybudowano sieć radiową umożliwiającą m.in. połączenie Telecentrum z Urzędem Miasta.
 
Wartość projektu wynosi 134.177,42 zł., dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 74.383,39 zł.
 
Powrót