r. Imieniny:
logo

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ MIASTA DĘBLIN

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej miasta Dęblin

Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej. Sprawna realizacja założonego celu przyczyni się do przeciwdziałania „efektowi cyfrowego wykluczenia” i marginalizacji terenów zdefaworyzowanych.
 
Projekt przewiduje m.in.:
  • utworzenie Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta,
  • wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z zaimplementowaną obsługą podpisu elektronicznego, poczty elektronicznej i pracy grupowej,
  • uruchomienie portalu internetowego „Wrota Dęblina”,
  • zakup i wyposażenie Urzędu Miasta w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, 
  • budowę miejskiej sieci komputerowej wraz z dostępem do Internetu dla wybranych jednostek organizacyjnych.
Wartość projektu wynosi 509 022,50 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 381 766,87 zł.
Powrót