r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, realizowany jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Szczegółowe informacje na temat niniejszego projektu znajdują się na stronie www.mzgkdeblin-projekt.pl
Powrót