r. Imieniny:
logo

Jednostki ośiwatowe1

Miasto Dęblin jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.  


Ponadto na terenie Dęblina funkcjonują następujące placówki, uczelnie oświatowe:

Powrót