r. Imieniny:
logo

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY ,,SZANUJ ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM”

18.06.2021
Tablice z informacjami W dniu 1 czerwca 2021 w SOSW, podczas pikniku integracyjnego z okazji Dnia Dziecka, został rozstrzygnięty szkolny konkurs profilaktyczny, którego celem było:

  • Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
  • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z uzależnieniami od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, Internetu,
  • uświadamianie skutków zażywania szkodliwych substancji,
  • rozwijanie kreatywności i ekspresji plastycznej uczniów.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu z hasłem przeciw uzależnieniom od papierosów, alkoholu, narkotyków lub dopalaczy oraz uzależnienia od Internetu. 

Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Grupa świetlicowa

II miejsce: Kl. II-III

III miejsce: Kacper Zaręba.

 

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Klasa I SPDP oraz Iwona Beczek. 

 

Konkurs plastyczny był zwieńczeniem działań profilaktycznych, które w ostatnich miesiącach były prowadzone w naszej szkole. Zajęcia profilaktyczne, prezentacja filmów edukacyjnych, artykułów, przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i świadomości uczniów dotyczącej uzależnień (przyczyny, objawy, pomoc). Uczniowie zdefiniowali, czym jest uzależnienie, wymieniali substancje oraz czynności, które działają uzależniająco, dowiedzieli się,  jak alkohol oraz składniki dymu papierosowego wpływają na organizm, omówili  wpływ substancji psychoaktywnych na życie człowieka. Zdefiniowali  asertywne zachowania, pomagające unikać sytuacji zagrażających zdrowiu.

W celu wzmacniania czynników chroniących prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: postawę asertywności, wzmacnianie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, poczucie własnej wartości, umiejętność rozwiązywania problemów.  

Działania profilaktyczne oraz konkurs plastyczny zostały zorganizowane we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, dzięki której pozyskaliśmy materiały edukacyjne programu Zachowaj Trzeźwy Umysł – Dorastamy Asertywnie, a także środki finansowe na przeprowadzenie działań oraz na nagrody dla zwycięzców konkursu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań profilaktycznych oraz uczestnikom konkursu. Gratulujemy zwycięzcom!

Koordynatorzy konkursu: Joanna Wiejak, Monika Kornaga, Wioletta Sowa

 

Źródło: https://sosw.deblin.pl/art,3904,r

 

Powrót