r. Imieniny:
logo

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE

13.09.2022
Uczniowie i nauczyciele na rozpoczęciu roku Witaj Szkoło!!! 1 września 2022 roku spotkaliśmy się w auli, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na uroczystości zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

Następnie głos zabrał pan Artur Misiak - nowy Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie. Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom i nauczycielom udanego nowego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy, owocnej współpracy i siły do pokonywania trudności. Szczególnie ciepło powitał uczniów rozpoczynających swoją drogę w naszej szkole, życząc, by szkoła stała się dla nich miejscem przyjaznym i ciepłym.
Tradycyjnie, w rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskiej na naszą Ojczyznę , delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona szkoły – generała Franciszka Kleeberga, bohatera wojny obronnej 1939 roku.


Głos zabrała następnie Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Powiatu Ryckiego. W imieniu Starosty Ryckiego złożyła życzenia udanego roku Dyrektorowi Szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Pani Wicestarosta wręczyła także najlepszym uczniom nagrody za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 - Stypendia Starosty Ryckiego.


W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Jakub Kowalczyk, który życzył nowemu Dyrektorowi – Panu Arturowi Misiakowi sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. A swoim kolegom i koleżankom, by nowy rok był dla nich udany i satysfakcjonujący.
Po zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na spotkania klas ze swoimi z wychowawcami.


Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2022/2023 przyniesie wszystkim wiele powodów do zadowolenia!

Autor: Urszula Kostyra

 

 

Link: https://zsz1deblin.pl/a,992,rozpoczecie-roku-szkolnego-20222023

 

 

Powrót