r. Imieniny:
logo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBLINIE – SZKOŁĄ Z „BRĄZOWĄ TARCZĄ”

19.01.2023
Budynek szkoły 12 stycznia 2023r. dotarła do nas ważna informacja. Ogłoszone zostały wyniki 25. Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy". Wiele szkół ponadpodstawowych w całym kraju z niecierpliwością na nie oczekiwało. „Perspektywy” przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium zakwalifikowania się do rankingu. Jest nam ogromnie miło, że kolejny raz nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów Lubelszczyzny.

Ranking adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych  i ich rodziców,  którzy muszą podjąć decyzję odnośnie wyboru dalszej edukacji. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła, w skład której weszli: przedstawiciele uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorzy OKE i przedstawiciele komitetów olimpiad. „W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników” - wypowiedź Waldemara Siwińskiego, prezesa Perspektywy Press). Dodatkowo brano pod uwagę wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz udział licealistów w olimpiadach przedmiotowych. Kryteria rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, ekspertów ds. kształcenia z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad.

Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie uplasowało się w tegorocznej edycji rankingu „Perspektyw” na 50. miejscu wśród szkół lubelskich, tym samym otrzymując tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY. Nasze liceum to miejsce przyjazne uczniom, wyposażone w nowoczesne pracownie, środki dydaktyczne. Kadra dydaktyczna przygotowuje uczniów  do matury  na wysokim poziomie.

Serdecznie zapraszamy absolwentów klas ósmych w nasze progi!

logo brazowa tarcza 

 

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Link do artykułu na stronie ZSO: http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/1414-liceum-ogolnoksztalcace-w-deblinie-szkola-z-brazowa-tarcza

Miasto Dęblin Pozytywnie 

Powrót