r. Imieniny:
logo

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

21.11.2016
Lokalny Animator Sportu Na stronie www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiony jest dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w Dęblinie: Piotr Świtaja i Dawida Osojcę w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Lokalny Animator Sportu".

Dostęp do serwisu możliwy jest zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych, a zastosowane rozwiązania mają na celu obniżenie czasu ładowania i zmniejszenie obciążenia łącza ilością przesyłanych danych.

Projekt "Lokalny Animator Sportu" obejmuje swoim zasięgiem różne grupy wiekowe, a udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Liczymy, że oddany w Państwa ręce Portalu ułatwi dostęp do zaplanowanych na dany miesiąc zajęć oraz dzięki poprawie komunikacji z Animatorami, pozwoli im lepiej rozpoznać potrzeby środowiska, co zaowocuje powstaniem wielu nowych form aktywności ruchowej osób, które dotąd nie korzystały z możliwości jakie daje realizowany w tym roku projekt. Choć zakończy się on 31 grudnia, to mamy nadzieję, że oddana do Państwa użytku Platforma w kolejnych latach będzie stopniowo rozbudowywana, by jak najlepiej wspierać współpracę Animatorów z lokalnymi społecznościami na terenie naszego miasta.
Powrót