r. Imieniny:
logo

Budujemy Sportową Polskę

Miasto Dęblin dołączyło do blisko 600 samorządów realizujących ogólnopolski program „budujemy Sportową Polskę”. Jego celem jest promowanie tych miast, gmin i powiatów, które stawiają na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz upowszechniają zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia.

Podpisując deklarację przystąpienia do programu „budujemy Sportową Polskę”, Burmistrz Miasta Dęblin wyraził w ten sposób, że dla władz miasta ważne są rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, udział w rządowych programach rozwoju bazy sportowej, wspieranie sportu dzieci i młodzieży, aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport, upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocja miasta w kraju i za granicą. Organizatorem programu ,,budujemy Sportową Polskę” jest działający od blisko sześciu lat Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Zrzesza on miasta i gminy oraz przedsiębiorców z całej Polski. Działalność PKIS wspierana jest przez szerokie grono partnerów społecznych, m.in. Polski Komitet Paraolimpijski, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Piłki Nożnej, Akademicki Związek Sportowy. W ramach programu uruchomiony został serwis internetowy: www.sportowapolska.eu. Prowadzona też będzie współpraca z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi oraz kampania promocyjna w prasie, mediach elektronicznych, na targach i konferencjach. Ponadto organizowane będą projekty edukacyjne i szkoleniowe, konferencje i eventy promocyjne. Ukażą się także wydawnictwa informacyjne i promocyjne.

 

 

www.sportowapolska.eu

Powrót