r. Imieniny:
logo

Stypendia sportowe

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, że do 15 grudnia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia następujące warunki:  
 
  1. posiada minimum I klasę sportową w sportach indywidualnych lub jest członkiem zespołu najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych: jest reprezentantem Polski i reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich, zajął miejsca I-III w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy lub miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Juniorów lub zakwalifikuje się do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata albo mistrzostwach Europy,
  2. zamieszkuje na stałe w granicach administracyjnych Miasta Dęblin,
  3. nie otrzymuje stypendium sportowego wypłacanego przez klub sportowy, które jest finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu miasta Dęblin,
  4. wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.
 
Stypendium przyznawane jest na okres roku kalendarzowego, z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Roczne stypendium może wynieść od 1000 zł do 3800 zł.
 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin określa regulamin, będący załącznikiem do uchwały Nr V/13/2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [281.08 KB]

  2. Wniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.60 KB]

  3. Wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [187.69 KB]

Powrót