r. Imieniny:
logo

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

09.05.2018
Lokalny Animator Sportu Miasto Dęblin pozyskało dofinansowanie projektu „Lokalny Animator Sportu” na 2018 rok. Jest to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W ramach programu Lokalny Animator Sportu zajęcia mogą odbywać się od marca do listopada 2018 r. (69 godzin miesięcznie) na Orliku przy ul. 15 P.P. „Wilków” 6 w Dęblinie.  Animatorzy opiekujący się Orlikami organizują zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 21.

Informujemy, że niezależnie od zajęć prowadzonych przez szkoły, od 1 marca do 30 listopada 2018 r. Orlik na terenie Miasta Dęblin będzie funkcjonował, z wakacjami włącznie, praktycznie codziennie.

Z wszystkimi sprawami dotyczącymi zajęć na obiekcie prosimy zwracać się do pracujących tam animatorów p. Dawida Osojcę i P. Cezarego Podlaskiego za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących (tel. 81/ 883-00-91).

Nadzór nad projektem Lokalny Animator Sportu z ramienia Urzędu Miasta – Wioleta Kość (tel. 81/883-15-66).
Powrót