r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE W SPRAWIE INWESTYCJI PKP W DĘBLINIE

22.02.2019
SPOTKANIE W SPRAWIE INWESTYCJI PKP W DĘBLINIE W dniu 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta Dęblin odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji PKP w Dęblinie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Miasta Dęblin, Rady Miasta Dęblin, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Powiatu Ryckiego oraz przedstawiciela firmy BUDIMEX S.A. - wykonawcy prac budowlanych na linii kolejowej nr 7 na terenie Miasta Dęblin.

W trakcie spotkania zapadły następujące ustalenia:
 • Do dnia 6 maja bieżącego roku nastąpi uruchomienie ruchu handlowego na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Dęblinem.
 • Do dnia 8 marca bieżącego roku nastąpi wznowienie ruchu pociągów dla przewozów regionalnych na trasie Dęblin - Radom.
 • Do dnia 31 maja nastąpi oddanie do użytku wiaduktu w ul. Balonna.
 • Do dnia 30 września bieżącego roku przewiduje się uruchomienie ruchu kolejowego po jednym torze na odcinku Dęblin - Lublin.
 • Do dnia 30 września 2020 r. przewiduje się uruchomienie drugiego toru na linii kolejowej nr 7: odcinek Dęblin - Lublin.
 • Wykonawca prac budowlanych podtrzymuje podane w trakcie spotkania terminy otwarcia poszczególnych obiektów do użytku.
 • Zmodernizowany wiadukt kolejowy w linii kolejowej nr 7 (w ul. Balonna) w Dęblinie będzie umożliwiał ruch samochodów ciężarowych (TIR).
 • Nie przewiduje się modernizacji wiaduktu kolejowego w linii kolejowej nr 26 relacji Łuków - Radom (ul. Balonna) w Dęblinie.
 • Wykonawca prac zapewnił, że wszystkie drogi gminne, które są wykorzystywane przez ciężki sprzęt w trakcie prowadzenia prac budowlanych na linii kolejowej nr 7 zostaną odtworzone i przywrócone do pierwotnego stanu. Wykonawca prac nie zostawi dróg w gorszym stanie niż je zastał przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 • W trakcie przeprowadzanych odbiorów dróg gminnych po zakończeniu realizacji na terenie miasta prac budowlanych na linii kolejowej nr 7, w komisji dokonującej odbioru w/w prac będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Miasta Dęblin.
 • Przejście przez tory kolejowe na stacji PKP Dęblin na odcinku z ul. Dworcowej na ul. Kolejową (przejście pod torami kolejowymi) zostanie oddane do użytku w połowie marca bieżącego roku.
 • PKP S.A. nie przewiduje montażu rogatek kolejowych na przejeździe kolejowym przy ul. Tysiąclecia w Dęblinie.
 • Planowany jest remont przejazdu kolejowego, zlokalizowanego od strony ul. Michalinowskiej. Prace polegać będą na likwidacji jednego z dwóch torów kolejowych. Przejazd ten na czas robót zostanie całkowicie zamknięty ok. 1 miesiąca. Zamknięcie nastąpi dopiero po otwarciu wiaduktów w ul. Balonnej oraz przejazdu kolejowego od strony Rycic. Wykonanie przebudowy planowane jest w okresie wakacyjnym.
 • Zasygnalizowano wykonawcy prac budowlanych na linii kolejowej nr 7, iż w miesiącu marcu bieżącego roku Miasto Dęblin przystępuje do odbudowy po realizacji inwestycji kanalizacyjnej ulicy Nowej i Kolejowej. Ruch samochodów inwestora i wykonawcy nie będzie mógł się po tych drogach odbywać, ponieważ grozi to zniszczeniem nowobudowanej infrastruktury drogowej.
 • Zwrócono również uwagę na stan drogi dojazdowej do wału rzeki Wieprz i terenu między rzeką a wałem. Drogą tą przemieszczają się pojazdy ciężarowe wykonawcy prac budowlanych, które udają się w kierunku mostu kolejowego na w/w rzece. Władze Miasta Dęblin zwróciły się o nawiezienie warstwy tłucznia (wysiewki) i wyrównanie tego terenu.
 • Władze Miasta Dęblin zwróciły się do wykonawcy prac budowlanych na linii kolejowej nr 7 o niezwłoczne naprawienie fragmentu ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Brzozowej, poprzez uzupełnienie zniszczeń nawierzchni. Odcinek tej drogi został uszkodzony przez pojazdy firmy PKP S.A. Energetyka - jednego z podwykonawców budowy linii kolejowej nr 7.
 • Burmistrz Miasta Dęblin poruszyła kwestię transportu zastępczego. Były uzgodnienia z prezesem firmy, która wygrała przetarg na wykonywanie usług transportowych, które dotyczyły miejsca stacjonowania przy ul. Towarowej. Obecnie nie jest to przestrzegane. Autobusy parkują w różnych miejscach na terenie miasta, w szczególności w takich miejscach gdzie kierowcy tych pojazdów spędzają noc i mają bliżej do swoich pojazdów. Zwróciła się do wykonawcy, aby przekazał przewoźnikowi odnoście parkowania w wyznaczonym do tego miejscu na ulicy Towarowej. Pozostawianie autobusów w różnych innych miejscach miasta powoduje utrudnienia w ruchu drogowym oraz uszkadza nawierzchnię miejsc postojowych.
 • Zakończenie prac budowlanych i drogowych realizowanych przez MZGK Sp z o.o. w Dęblinie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane jest do 30 kwietnia. Prezes MZGK Sp z o.o. w Dęblinie zwróciła się do wykonawcy prac modernizacyjnych linii kolejowej o skierowanie ruchu pojazdów w taki sposób, aby nie wchodzić w nową drogę na której będzie ułożona nowa nawierzchnia. Aby nie doszło do konfliktu pomiędzy wykonawcami prac.
Powrót