r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

20.05.2019
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie W dalszym ciągu trwają zaawansowane prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie – inwestycją budowlaną, która realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie realizowane są prace technologiczne, drogowe, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe oraz elektryczne i AKPiA (Aparatura Konstrukcyjno-Pomiarowa
i Automatyka).
 
 
Wykonawca w ramach prac:
 1. technologicznych:
  • zamontował oraz przygotował do rozruchu zgarniacz na osadniku wstępnym,
  • zamontował i uruchomił oraz włączył do eksploatacji zgarniacz na osadniku wtórnym,
  • zamontował zastawki na komorach i w zbiornikach,
  • uruchomił stację zlewczą,
  • dostarczył wyposażenie technologiczne tj.: krata schodkowa, prasopłuczka, przenośnik ślimakowy, płuczka piasku, pomp osadu surowego, powrotnego oraz mieszadeł do wszystkich zbiorników i komór, sprężarek, pras taśmowych itp. oraz kontynuuje prace przygotowawcze pod montaż tego wyposażenia,
  • jest w trakcie montażu wyposażenia technologicznego suszarni słonecznej oraz przygotowań do uruchomienia tunelu nr 1 i 2;
 2. drogowych:
  • jest w trakcie prac przy wykonywaniu nawierzchni dróg i placów na terenie oczyszczalni,
  • zdemontował stare ogrodzenie i w 80% zamontował nowe;
 3. konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych:
  • zakończył remont dachów wszystkich obiektów oraz pokrycie dachów nowo projektowanych obiektów,
  • wykonał elewację na większości remontowanych obiektów,
  • wybudował wszystkie nowo projektowane obiekty tj.: stacja dmuchaw, stacja odwodnienia osadu, wiata magazynowa osadu oraz suszarnia słoneczna osadu,
  • kontynuuje prace wykończeniowe na wszystkich obiektach nowo projektowanych i remontowanych,
  • zamontował stolarkę okienną na remontowanych oraz w nowo projektowanych obiektach,
  • dostarczył wrota do większości obiektów i jest w trakcie sukcesywnej ich wymiany,
  • jest w trakcie remontu poszczególnych komór i zbiorników;
 4. prace elektryczne i AKPiA:
  • zakończył montaż kanalizacji kablowej na całym obiekcie,
  • kończy montaż nowych słupów oświetleniowych,
  • jest w trakcie montażu szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych poszczególnych obiektów,
  • zamówił wszystkie podzespoły sterowania, urządzenia automatyki pomiarowej.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie oszacowano na poziomie ok. 50%.
 
Powrót